Algemene voorwaarden

AANDACHT: LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE BETEKENT DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. ALS U DEZE VOORWAARDEN ("VOORWAARDEN") NIET ACCEPTEERT, DIENT U DEZE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN.

Gebruik van deze website

An Even Better Place To Work Limited geeft u toestemming om bepaalde gespecificeerde materialen op deze website ("Site") uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden, op voorwaarde dat u alle auteursrechtvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen in de oorspronkelijke materialen op eventuele kopieën van de materialen behoudt. U mag de materialen op deze Site op geen enkele wijze wijzigen of reproduceren of in het openbaar weergeven, uitvoeren of distribueren of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. In het kader van deze Voorwaarden is elk gebruik van deze materialen op een andere website of netwerkcomputeromgeving voor welk doel dan ook verboden. De materialen op deze Site zijn auteursrechtelijk beschermd en elk ongeautoriseerd gebruik van materialen op deze Site kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. Als u een van deze Voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om deze Site te gebruiken automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte materialen vernietigen.

Gebruikersinzendingen

Materiaal, informatie of andere communicatie die u verzendt naar of plaatst op deze Site wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten ("Communicatie"). An Even Better Place To Work Limited heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Communicatie. An Even Better Place To Work Limited en haar vertegenwoordigers zijn vrij om te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, op te nemen en anderszins gebruik te maken van de communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere dingen die daarin zijn opgenomen voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, pornografisch of ander materiaal dat in strijd is met de wet, op deze Site te plaatsen of daarnaar of daarvandaan te verzenden.

Koppelingen naar andere websites

Links naar websites van derden op deze Site worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze Site. An Even Better Place To Work Limited heeft niet al deze sites van derden beoordeeld en heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor deze sites of hun inhoud. Dus, An Even Better Place To Work Limited geeft geen goedkeuring of verklaringen over hen, of enige informatie, software of andere producten of materialen die daar te vinden zijn, of enige resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan. Als u besluit om een van de sites van derden te bezoeken die gekoppeld zijn aan deze Site, doet u dit volledig op eigen risico.

Disclaimer

DE MATERIALEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" ZONDER ENIGE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. An Even Better Place To Work Limited garandeert verder niet de nauwkeurigheid en volledigheid van de materialen op deze site. An Even Better Place To Work Limited kan wijzigingen aanbrengen in de materialen op deze Site, of in de producten en prijzen die erin worden beschreven, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. De materialen op deze Site kunnen verouderd zijn, en An Even Better Place To Work Limited doet geen toezegging om de materialen op deze Site bij te werken. Informatie gepubliceerd op deze Site kan verwijzen naar producten, programma's of diensten die niet beschikbaar zijn in uw land. Raadpleeg uw plaatselijke An Even Better Place To Work Limited-contactpersoon voor informatie over de producten, programma's en diensten die voor u beschikbaar kunnen zijn. Het is mogelijk dat de toepasselijke wetgeving de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaat, zodat de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL AN EVEN BETTER PLACE TO WORK LIMITED, HAAR LEVERANCIERS OF ANDERE DERDE PARTIJEN DIE OP DEZE SITE WORDEN GENOEMD AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE SCHADE DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE ALS GEVOLG VAN GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK, HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, ENIGE AAN DEZE SITE GEKOPPELDE WEBSITES, OF HET MATERIAAL OF DE INFORMATIE OP ENIGE OF AL DEZE SITES, ONGEACHT OF DIT IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE EN ONGEACHT OF U OP DE HOOGTE BENT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ALS UW GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OF INFORMATIE VAN DEZE SITE RESULTEERT IN DE NOODZAAK VAN ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE VAN APPARATUUR OF GEGEVENS, NEEMT U ALLE KOSTEN DAARVAN VOOR UW REKENING. HET IS MOGELIJK DAT DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAT, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

Beperkte rechten

An Even Better Place To Work Limited garandeert niet dat de materialen op deze Site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten het Verenigd Koninkrijk, en toegang tot deze materialen vanuit gebieden waar de inhoud ervan illegaal is, is verboden. U mag de materialen op deze Site of enige kopie of aanpassing niet gebruiken of exporteren of herexporteren in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving. Als u ervoor kiest om deze Site van buiten het Verenigd Koninkrijk te bezoeken, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetten.

Algemeen

An Even Better Place To Work Limited kan deze Voorwaarden te allen tijde herzien door dit bericht bij te werken. U moet deze pagina van tijd tot tijd bezoeken om de dan geldende Voorwaarden te bekijken, omdat deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen van deze Voorwaarden kunnen worden vervangen door expliciet aangegeven juridische kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina's op deze Site.

Opmerking

Iedereen die een link legt naar de website van An Even Better Place To Work Limited moet voldoen aan de richtlijnen voor het linken naar de website van An Even Better Place To Work Limited en aan alle toepasselijke wetten.

nl_NLDutch
Scroll naar boven